Η ΑCTIONLINE, για λογαριασμό της Navy & Green που δραστηριοποιείται στο χώρο της ανδρικής ένδυσης, αναζητά στέλεχος για το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου και Παραγωγής Ενδυμάτων για τα κεντρικά γραφεία του στην Αθήνα.

Καθήκοντα:

 • Επίβλεψη και διαχείριση παραγωγής σύμφωνα τους κανόνες λειτουργίας της εταιρείας
 • Έλεγχος και συντονισμός προμηθευτών και παραγωγών
 • Διαχείριση Labelling και επίβλεψη πατρόν – διαστασιολογίας

Προσόντα:

 • Τουλάχιστον 3 έτη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση (επιθυμητή σε ανδρική ένδυση)
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη εξοικείωση με Η/Υ, προγράμματα MS OFFICE και ERP

Δεξιότητες:

 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Ακρίβεια, μεθοδικότητα και αντίληψη
 • Αισθητική, έμφαση στην λεπτομέρεια, ενδιαφέρον για την μόδα

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ασφάλιση
 • Επαγγελματική εξέλιξη και προοπτικές
 • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑCTIONLINE, θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ