ΑCTIONLINE, εταιρεία παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά ικανά στελέχη για εργασία σε μεγάλο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό, στην Αθήνα.

            Αρμοδιότητες:

 • Συλλογή, έρευνα και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων
 • Κατανόηση των αναγκών της επιχείρησης και καταγραφή των διαδικασιών
 • Διαχείριση στοιχείων και αιτημάτων
 • Εσωτερική επικοινωνία, συνεργασία και επίλυση αιτημάτωνΑπαιτούμενα Προσόντα:
 • Απόφοιτος ΑΕΙ Θετικής ή Οικονομικής Κατεύθυνσης
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος με κατεύθυνση σε Human Resources
 • Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε συμβουλευτική εταιρία ανθρώπινου δυναμικού
 • Άριστη χρήση προγραμμάτων MS Office, ανάλυσης δεδομένων και reporting με χρήση συναρτήσεων
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Αναλυτική σκέψηΕπιθυμητά Προσόντα:
 • Υπευθυνότητα και οργανωτικές δεξιότητες
 • Εχεμύθεια, πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότηταςΠαροχές:
 • Ανταγωνιστικές μηνιαίες αποδοχές και ασφάλιση
 • Συνεχής εξέλιξη και επιμόρφωση
 • Εργασία σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών, το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού της ACTIONLINE θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ