Η ΑCTIONLINE, για λογαριασμό της Navy & Green, που δραστηριοποιείται στο χώρο της ανδρικής ένδυσης, αναζητά MensCollectionPromoter.
Περιγραφή θέσης:

 • Παρουσίαση των Collections στο δίκτυο καταστημάτων, στο υπάρχον και δυνητικό πελατολόγιο.
 • Διαπραγμάτευση και επίτευξη συμφωνιών με υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες
 • Παρακολούθηση των εξελίξεων της αγοράς και των ενεργειών του ανταγωνισμού
 • Επίτευξη του στόχου πωλήσεων
 • Παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων και των πωλήσεων
 • Εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τουλάχιστον 5ετής εργασιακή εμπειρία στον χώρο των πωλήσεων της ανδρικής ένδυσης
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ (επιθυμητό)
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Οργανωτικότητα και ομαδικό πνεύμα
 • Κάτοχος διπλώματος Β κατηγορίας
 • Δυνατότητα ταξιδιών

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ασφάλιση
 • Επαγγελματική εξέλιξη και προοπτικές
 • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑCTIONLINE, θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ