Διαθέτεις δεξιότητες πωλήσεων;
Επιθυμείς να εργασθείς σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον;
Αν «ΝΑΙ» τότε είσαι το άτομο που αναζητάμε!

H ΑCTIONLINE, εταιρεία παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά Sales Leasing Consultants για εργασία σε Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό στην Αθήνα.

Προσόντα

  • Πτυχίο ΑΕΙ / ΑΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Marketing
  • Τουλάχιστον 2ετη εμπειρία σε συναφές αντικείμενο (πωλήσεις ή τραπεζικές χρηματοδοτήσεις/ χρηματοδοτικές μισθώσεις)
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (PROFICIENCY)
  • Πολύ καλή χρήση Η/Υ και προγραμμάτων MS Office
  • Επιθυμητή η γνώση επιπλέον Ξένης Γλώσσας (Γαλλικών / Γερμανικών)
  • Ομαδικό πνεύμα, μεθοδικότητα, προσανατολισμός στον στόχο

Παροχές

  • Ανταγωνιστικές αμοιβές
  • Πλήρης, πενθήμερη απασχόληση
  • Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών, το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού της ACTIONLINE θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ