Actionline

ΓΙΑΤΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΦΟΡΑ ΤΟΣΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ίσως θα έχετε ακούσει τελευταία για τη «μεγάλη παραίτηση» (Great Resignation / Big Quit), ένα κύμα που έχει ξεκινήσει από την Αμερική και έχει περάσει και στην Ευρώπη. Το φαινόμενο αυτό άρχισε όταν πολλοί εργαζόμενοι αντιλαμβανόμενοι λόγω της πανδημίας την αξία του να έχουν μια ισορροπημένη ζωή μεταξύ εργασίας και προσωπικού χρόνου, αποφάσισαν να αφήσουν οριστικά τις παλιές δουλειές τους και να επικεντρωθούν σε διαφορετικά και πιο ευέλικτα μοντέλα εργασίας.

Στην Ελλάδα το φαινόμενο αυτό αποκτά και μια άλλη διάσταση αφού ειδικά φέτος παρατηρήθηκαν πολλές ελλείψεις στον τουρισμό με πολλές θέσεις να μην έχουν καλυφθεί. Πολλοί έχουν προσπαθήσει να εξηγήσουν το φαινόμενο αυτό δείχνοντας ότι πρόκειται για ένα πολυπαραγοντικό ζήτημα.

Η αλήθεια είναι πώς υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό ανέργων στην χώρα μας που αναζητά εργασία και πρέπει με κάποιον τρόπο να διασυνδεθεί με την αγορά εργασίας. Ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων αυτών που αναζητούν εργασία δεν έχουν την απαραίτητη προϋπηρεσία για να προσληφθούν στις θέσεις εργασίας του ενδιαφέροντος τους. Πολλοί έχουν τη μόρφωση και τις ικανότητες για να αποτελέσουν την καλύτερη επιλογή, όμως, δεν τους έχει δοθεί η ευκαιρία να αποκτήσουν την απαραίτητη εμπειρία για να μπορούν γρήγορα να αναλάβουν τα καθήκοντα τους σε μια νέα θέση.

Ο διττός ρόλος της εκπαίδευσης

Εδώ, λοιπόν, πρέπει να αναφερθούμε στη σημασία της εκπαίδευσης, μια πολύ σημαντική διαδικασία που στην πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ίσως δεν έχει γίνει πολύ αντιληπτή η αξία της. Η εκπαίδευση έχει και θα πρέπει να έχει έναν διττό ρόλο. Αρχικά, ο εργαζόμενος εκπαιδεύεται με δεξιότητες που είναι απαραίτητες να έχει για να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε μια εταιρεία. Από την άλλη, ο ίδιος ο εργοδότης πρέπει να προτεραιοποιεί την εκπαίδευση του εργατικού του δυναμικού για να αποδίδει καλύτερα στα καθήκοντα της θέσης. Αν ο εργοδότης επενδύσει στην εκπαίδευση και έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις μπορεί να δώσει μια ευκαιρία σε έναν νέο που αναζητά εργασία και να μην θεωρήσει απαραίτητη την προϋπηρεσία όταν πρόκειται για θέσεις που δεν απαιτούν μεγάλη εξειδίκευση. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στον εργοδότη να διαμορφώσει τον υπάλληλο του με τρόπο αποτελεσματικό και με ένα όφελος που φτάνει και στον ίδιο τον υπάλληλο αφού θωρακίζεται με γνώσεις που του είναι χρήσιμες για την εργασία του και την επαγγελματική του ανάπτυξη. Αν η εκπαίδευση μπορέσει να γίνει ένα βασικό εργαλείο για την πρόσληψη νέων στελεχών, θα μπορέσει να δώσει μια νέα δυναμική στο περιβάλλον εργασίας εντάσσοντας περισσότερο κόσμο, ειδικά στους καιρούς που ζούμε που η εύρεση του προσωπικού έχει αρχίσει να γίνεται αρκετά δύσκολη.

Εκπαίδευση στην πράξη

Η εκπαίδευση στην εργασία, την οποία θα την ακούσετε στα αγγλικά ως on the job training, είναι ένα σημαντικό θέμα του τμήματος διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Βοηθά στην ανάπτυξη της σταδιοδρομίας του ατόμου αλλά και στην ανάπτυξη του οργανισμού. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι εργαζόμενοι εξοικειώνονται με το εργασιακό περιβάλλον στο οποίο θα γίνουν μέρος. Οι εργαζόμενοι αποκτούν επίσης μια πρακτική εμπειρία χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό και τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για την εργασία. Η εκπαίδευση αυτή δίνει την δυνατότητα στον υποψήφιο να αντιληφθεί και τις προκλήσεις της θέσης που έχει επιλέξει. Ένας έμπειρος υπάλληλος ή ένας διευθυντής εκτελεί το ρόλο του μέντορα που μέσω γραπτών ή προφορικών οδηγιών και παρουσιάσεων μεταβιβάζει τις γνώσεις του στο νέο μέλος. Αυτός ο τρόπος εκπαίδευσης στην εργασία είναι μια πολύ δημοφιλής μέθοδος προετοιμασίας και ενσωμάτωσης ενός υπαλλήλου στην επιχείρηση. Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να τονίσουμε, βέβαια, πως η εκπαίδευση δεν πρέπει να σταματά μόνο στη διαδικασία της στελέχωσης αφού η παρότρυνση για απόκτηση νέων γνώσεων που θα ωφελήσουν την επιχείρηση αφορά ακόμη και τα πιο έμπειρα στελέχη κάνοντας την χρήσιμη για όλους.

Θα κλείσουμε με τη μεγάλη έρευνα που έκανε η πλατφόρμα Docebo, σύμφωνα με την οποία «oι εργαζόμενοι μαθαίνουν το 70% των δεξιοτήτων τους στη δουλειά, το 20% από τους συναδέλφους τους και το 10% μέσω της εκπαιδευτικής τυπικής διαδικασίας» (Docebo, 2020).

Scroll to Top