Οι Υπηρεσίες μας

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – Ταλέντα για έκτακτα ή ειδικά έργα.

Η ACTIONLINE προσλαμβάνει προσωπικό το οποίο σας διαθέτει για να υποστηρίξετε ανάγκες που παρουσιάζονται στην εταιρεία σας σε έκτακτο προσωπικό, σε προσωπικό για ειδικά projects ή για να καλύψετε άμεσα κενά που δημιουργήθηκαν. 

Οι υπάλληλοί μας είναι αξιολογημένοι, ελεγμένοι και εγγυημένα θα σας δώσουν το βέλτιστο αποτέλεσμα με την εγγύηση της ποιότητας  προσωπικού της Actionline.

 Η Τιμολόγηση γίνεται με βάση το εργοδοτικό κόστος και μια αμοιβή  μας ως ποσοστό αναλόγως του αριθμού των εργαζομένων. 

TEMP TO HIRE  - Ταλέντα υπό δοκιμή 

Ο προσωρινά εργαζόμενος  της Actionline δουλεύει σε έναν πελάτη για μια δοκιμαστική περίοδο όπου και οι δύο, πελάτης- εργαζόμενος, εξετάζουν την δυναμική μιας εργασιακής σχέσης. 

Δοκιμάζονται πριν αποφασίσουν να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο μιας πιο μακροχρόνιας σχέσης. Τα ταλέντα αυτά είναι επιλεγμένα με τα κατάλληλα προσόντα και προσλαμβάνονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μικρότερο των 6 μηνών.

Η Τιμολόγηση γίνεται με βάση το εργοδοτικό κόστος, μια αμοιβή μας ως ποσοστό επί του κόστους αναλόγως του αριθμού των εργαζομένων και την αμοιβή επιλογής.

LONG TERM CONTRACT SUPPORT

Συμβόλαια Επιχειρησιακής Υποστήριξης Μακράς Διάρκειας

Η Actionline  προσλαμβάνει τους εργαζόμενους που σας ταιριάζουν και τους διαθέτει  σε εσάς, σε μακροχρόνια βάση. Έτσι σας απαλλάσσει από την περιττή γραφειοκρατία. Η Actionline  κάνει την επιλογή, την πρόσληψη και την παρακολούθηση της πορείας του εργαζόμενου στο έργο σας.

Η τιμολόγηση γίνεται με βάση το εργοδοτικό κόστος και μια αμοιβή μας ως ποσοστό αναλόγως του αριθμού των εργαζομένων.

PAYROLLING SERVICES

H Actionline μπορεί να πάρει στο Payroll της τους εργαζόμενους οι οποίοι επιλέχθηκαν και προσλήφθηκαν από εσάς και επιθυμείτε να μεταφερθούν σε μια εταιρεία σαν κι εμάς, για διάφορους λόγους, όπως βελτίωση χρηματοοικονομικών δεικτών, ευελιξία αποφάσεων κ.α..

 Η τιμολόγηση γίνεται με βάση το εργοδοτικό κόστος και μια αμοιβή μας ως ποσοστό αναλόγως του αριθμού των εργαζομένων

DIRECT HIRE RECRUITMENT & PLACEMENT 

Η Actionline έχει τους συνεργάτες, την γνώση και την  εμπειρία να βρει τους κατάλληλους υποψηφίους και να τους φέρει σε επαφή μαζί σας με σκοπό την ένταξη τους στο δικό σας payroll. 

Έχοντας ένα μεγάλο δίκτυο επαφών, μια μεγάλη βάση βιογραφικών και έγκυρα ψυχομετρικά tests βρίσκει για εσάς τον καταλληλότερο εργαζόμενο.

Με ανταγωνιστικό κόστος και σε μικρό χρόνο.

 Αμοιβή ανά επιλογή εργαζόμενου.

RESCREENING SERVICES

Η Actionline αναλαμβάνει για εσάς τον πλήρη έλεγχο των υποψηφίων και σας απαλλάσσει από την ανάγνωση χιλιάδων βιογραφικών εάν έχετε δημοσιεύσει μια αγγελία και δεν έχετε το χρόνο και τη γνώση για να καταλήξετε στους finalist. Μπορεί να αξιολογήσει βιογραφικά, να ελέγξει συστάσεις, να ελέγξει ικανότητες και δεξιότητες και να σας ετοιμάσει την τελική shortlist.

Αμοιβή κατόπιν συνεννόησης. 

P.E.O PROFESIONAL EMPLOYER ORGANIZER 

Εάν ενδιαφέρεστε να κάνετε outsourcing ολόκληρο το τμήμα προσωπικού σας (ιδανική λύση για εταιρείες κάτω των 50 εργαζόμενων)  τότε χρειάζεστε έναν (P.E.O)  service provider.

H Actionline μπορεί να είναι για εσάς το τμήμα προσωπικού και μισθοδοσίας σας, απαλλάσσοντάς εσάς και το λογιστήριο σας από κόστη, γραφειοκρατία, συστήματα μισθοδοσίας, νομική εργασιακή συμβουλευτική κάλυψη.

H Actionline έχει Human Consultant Partners, συμβούλους ειδικούς σε εργασιακά θέματα και μπορεί να σας συμβουλεύει σε ένα  μεγάλο φάσμα θεμάτων  προσωπικού, στρατηγικών αποφάσεων, βελτίωσης κόστους και απόδοσης, επίπεδα δεξιοτήτων, παραγωγικότητας & εκπαίδευσης.

 Η τιμολόγηση γίνεται βάσει αναγκών του πελάτη με μηνιαία αμοιβή.