Προσωρινό Προσωπικό – Ταλέντα για έκτακτα ή ειδικά έργα.

Η ACTIONLINE προσλαμβάνει προσωπικό το οποίο σας διαθέτει για να υποστηρίξετε ανάγκες που παρουσιάζονται στην εταιρεία σας σε έκτακτο προσωπικό, σε προσωπικό για ειδικά projects ή για να καλύψετε άμεσα κενά που δημιουργήθηκαν. 

Οι υπάλληλοί μας είναι αξιολογημένοι, ελεγμένοι και εγγυημένα θα σας δώσουν το βέλτιστο αποτέλεσμα με την εγγύηση της ποιότητας  προσωπικού της Actionline.

 Η Τιμολόγηση γίνεται με βάση το εργοδοτικό κόστος και μια αμοιβή  μας ως ποσοστό αναλόγως του αριθμού των εργαζομένων.