Τemp to Hire – Ταλέντα υπό δοκιμή

Ο προσωρινά εργαζόμενος  της Actionline δουλεύει σε έναν πελάτη για μια δοκιμαστική περίοδο όπου και οι δύο, πελάτης- εργαζόμενος, εξετάζουν την δυναμική μιας εργασιακής σχέσης. 

Δοκιμάζονται πριν αποφασίσουν να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο μιας πιο μακροχρόνιας σχέσης. Τα ταλέντα αυτά είναι επιλεγμένα με τα κατάλληλα προσόντα και προσλαμβάνονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μικρότερο των 6 μηνών.

Η Τιμολόγηση γίνεται με βάση το εργοδοτικό κόστος, μια αμοιβή μας ως ποσοστό επί του κόστους αναλόγως του αριθμού των εργαζομένων και την αμοιβή επιλογής.