Οι Λύσεις

ΛΥΣΕΙΣ

Έχουμε σχεδιάσει ολοκληρωμένα προγράμματα που δίνουν λύση και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις σημερινές απαιτήσεις των επιχειρήσεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DIGITAL EXPERTS για την στήριξη της επιχείρησης σας με στελέχη ειδικά στα social media ,το Οn line marketing & sales.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ RETAIL & PROMOTION με εκπαιδευμένο στις πωλήσεις και με επικοινωνιακές δυνατότητες προσωπικό για μικρής η μεγάλης διάρκειας έργα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με εκπαιδευμένο στα χρηματοπιστωτικά, ασφαλιστικά προϊόντα προσωπικό για μικρής η μεγάλης διάρκειας έργα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ CONTACT CENTERS, για μεγάλες μονάδες με εγγυημένη μείωση κόστους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ, για cross sell και up sell δράσεως.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ OUTSOURCING, για να έχετε τους καλύτερους τεχνικούς της αγοράς στο HEPL DESK σας και στις υπηρεσίες σας Adhoc.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ, για υποστήριξη δικηγορικών γραφείων και ελεύθερων επαγγελματιών, μικρών επιχειρήσεων και έκτακτων αναγκών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, για εξαγωγικές μονάδες και τουριστικές επιχειρήσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACTION 2 WORK για έκτακτα έργα εργατοτεχνικά και logistics.