Υπηρεσίες

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες outsourcing

Με εξειδικευμένο και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό στις εγκαταστάσεις των πελατών μας.

Υπηρεσίες επιλογής, αξιολόγησης και αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού και στελεχών.
Υπηρεσίες μισθοδοσίας και Ανθρωπίνων Πόρων
  • Διαχείριση μισθοδοσίας
  • Εύρεση, αξιολόγηση και επιλογή στελεχών
  • Διαχείριση βιογραφικών
  • Πρόσληψη και διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού για δραστηριότητες προκαθορισμένης χρονικής διάρκειας
  • Συστήματα Αποδοχών/Κινήτρων/Παροχών, προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας
Υπηρεσίες promotion και Sales Merchandising με temporary Agents
Συμβουλευτικές υπηρεσίες performance management
  • Υπηρεσίες βελτιστοποίησης αποδόσεων.
  • Αναδιοργάνωση υποστηρικτικών υπηρεσιών (fulfillment, contact center)
  • Μείωση κόστους λειτουργίας
  • Υπηρεσίες καταγραφής αποδόσεων και Relocation προσωπικού
  • Υπηρεσίες Restructuring
Εκπαιδευτικά προγράμματα για digital marketing, retail, promotion, sales & Contact Centers, Εργαλεία και μέθοδοι Metrics & Measurements.