Η ΑCTIONLINE, εταιρεία ευρέσεως εργασίας, αναζητά Βοηθό Λογιστή για πελάτη της, μεγάλη ελληνική εταιρεία ανδρικής ένδυσης.

Κύριες Αρμοδιότητες του ρόλου:

 • Έλεγχος και καταχώρηση παραστατικών, εισπράξεων, πληρωμών, τιμολογίων και λογιστικών εγγραφών
 • Συμφωνία λογαριασμών και εντοπισμός αποκλίσεων
 • Συμφωνία αποκλίσεων με σύστημα MyData της ΑΑΔΕ
 • Παρακολούθηση – έλεγχος λογιστικής αποθήκης
 • Υπολογισμός του ΦΠΑ συνεργασία με τον Λογιστή
 • Υλοποίηση εργασιών μηνιαίου κλεισίματος και οικονομικών αποτελεσμάτων σε συνεργασία με τον Λογιστή
 • Τήρηση ψηφιακών και συμβατικών οικονομικών αρχείων
 • Αρχειοθέτηση

Τα προσόντα τα οποία απαιτούνται είναι:

 • Εργασιακή εμπειρία σε θέση Βοηθού Λογιστή ή Υπαλλήλου Λογιστηρίου
 • Βασικές γνώσεις τήρησης βιβλίων
 • Βασικές γνώσεις του συστήματος MyDATA της ΑΑΔΕ
 • Εξοικείωση με τους οικονομικούς κανονισμούς
 • Εξοικείωση με συστήματα ERP (ιδανικά της Epsilon)
 • Άριστες γνώσεις χρήσης Η/Υ και ειδικά MS Excel και λογισμικά λογιστικής
 • Οργανωτικές δεξιότητες
 • Ικανότητα διαχείρισης ευαίσθητων και εμπιστευτικών πληροφοριών
 • Πτυχίο πανεπιστημίου στη Λογιστική, τα Χρηματοοικονομικά ή συναφή τομέα

Προσφέρονται:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Πενθήμερη 8ωρη πρωινή απασχόληση Δευτέρα - Παρασκευή
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑCTIONLINE, θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ