Η ΑCTIONLINE, αναζητά  Βοηθό Λογιστή   για μεγάλο κοινωφελή Οργανισμό, στο κέντρο της Αθήνας.

O/Η βοηθός λογιστή θα ενταχθεί στη Διεύθυνση Περιουσίας & Χρηματοοικονομικών του Οργανισμού και θα του είναι αρμόδιος/α για την οικονομική παρακολούθηση επιχορηγούμενων έργων και προγραμμάτων του Οργανισμού

Κύριες Αρμοδιότητες του ρόλου

 • Οικονομική διαχείριση επιχορηγούμενων προγραμμάτων
 • Έλεγχος επιλεξιμότητας δαπανών προϋπολογισμών έργων και οικονομικών αναφορών
 • Έλεγχος τήρησης συμβάσεων επιχορηγήσεων
 • Έλεγχος report
 • Προετοιμασία περιοδικών και ετήσιων οικονομικών αναφορών
 • Καθημερινή καταχώρηση λογιστικών εγγραφών & εγγραφών πληρωμών επιχορηγούμενων έργων
 • Καθημερινός έλεγχος για συμφωνία τραπεζικών λογαριασμών
 • Λοιπές εργασίες του λογιστηρίου
 • Καθημερινή αρχειοθέτηση
 • Συνεργασία με όλα τα τμήματα του Ιδρύματος

Τα προσόντα τα οποία απαιτούνται είναι:

 • Πτυχίο Λογιστικής- Χρηματοοικονομικής
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση λογιστικών προγραμμάτων
 • Προϋπηρεσία σε Λογιστήριο (φοροτεχνικές και λογιστικές γνώσεις)
 • Άριστη χρήση εφαρμογών Microsoft Office και Outlook

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικές σταθερές μηνιαίες αποδοχές

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑCTIONLINE, θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ