Βρες την δουλειά που σου ταιριάζει στην Actionline.

H Actionline αναζητά για πελάτης της μεγάλυση αλυσίδα ειδών τεχνολογίας και οικιακών συσκευών, εκπροσώπους τηλεφωνικής εξυπηρέτησης για την περιοχή της Μεταμόρφωσης.

Ως εκπρόσωπος τηλεφωνικής εξυπηρέτησης θα εργάζεσαι σε ένα πολυπληθή χώρο και θα εξυπηρετείς εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις. Η συγκεκριμένη προϋποθέτει ευγένεια και ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Ως μέλος της ομάδας θα αποκτήσεις γνώση και προοπτική επαγγελματικής και οικονομικής εξέλιξης. Τέλος, η παραγωγικότητά σου θα είναι άμεσα συνδεδεμένη με αντίστοιχα bonus επίτευξης στόχων.

Ως Εκπρόσωπος τηλεφωνικής εξυπηρέτησης θα:

  • Διαχειρίζεσαι εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις πελατών
  • Θα καταχωρείς δεδομένα στο σύστημα της εταιρείας.

Ως Εργαζόμενος θα έχεις:

  • Καθαρές μηνιαίες αποδοχές 700,00€ και ασφάλιση ΙΚΑ
  • Μηνιαία bonus απόδοσης 80,00€
  • Επιπλέον ιδιωτική ασφάλιση
  • 8ωρη πενθήμερη απασχόληση Δευτέρα - Σάββατο (1 ρεπό την εβδομάδα)
  • Εργασία σε βάρδιες (εύρος βαρδιών 09:00-21:00)
  • Πραγματικές ευκαιρίες για εξέλιξη καριέρας σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο της

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑCTIONLINE, θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ