Η Αctionline, εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, για λογαριασμό μεγάλης Ασφαλιστικής εταιρείας στην Αθήνα, αναζητά υπαλλήλους για το τηλεφωνικό κέντρο της Διεύθυνσης εξυπηρέτησης πελατών.

Αρμοδιότητες:

 • Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών ασφαλιστικού οργανισμού.
 • Διαχείριση και παρακολούθηση αιτημάτων εισερχομένων κλήσεων, emails και παραπόνων.
 • Διατήρηση & ενημέρωση του ηλεκτρονικού αρχείου πελατών.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απαραίτητη πιστοποίηση (Αντ)ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Επιπέδου Α. Τράπεζα Της Ελλάδος
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. / Ι.Ε.Κ. (ιδανικά με κατεύθυνση σε ασφαλιστική επιστήμη)
 • Άριστη γνώση Η/Υ και προγραμμάτων MS Office
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Παροχές:

 • Σταθερός μηνιαίος μισθός και ασφάλιση
 • Συνεχής εξέλιξη και επιμόρφωση
 • Εύκολη μετακίνηση με τα Μ.Μ.Μ.
 • Δυνατότητα για full time & part time απασχόληση.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑCTIONLINE, θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ