Η Actionline συνδέει ταλέντα με εργοδότες που χρειάζονται τα προσόντα τους.

Αναζητάμε για πελάτη μας, μεγάλη Ελληνική κατασκευαστική εταιρεία Μηχανικό για να στελεχώσει το τμήμα Ενεργειακών Έργων της εταιρείας στην περιοχή του Χαλανδρίου (μετά τους τέσσερις μήνες θα μεταφερθείτε στις εγκαταστάσεις στο Μαρκόπουλο).

Η κατασκευαστική εταιρεία ασχολείται τόσο με δημόσια όσο και ιδιωτικά έργα και διαπρέπει στο χώρο τα τελευταία 34 χρόνια.

Ο κατάλληλος Μηχανικός χρειάζεται να έχει:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου /Μηχανολόγου Μηχανικού ή άλλος πανεπιστημιακός τίτλος Μηχανικού
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 1 έτος
 • Πολύ καλή χρήση του Microsoft Office Suite (Word, Excel, PowerPoint etc)
 • Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (Autocad)
 • Άριστη γνώση της αγγλική γλώσσας

Ως Μηχανικός θα αναλάβεις την:

 • Επίβλεψη και συντονισμός των εργασιών Λειτουργίας & Συντήρησης Υφιστάμενων έργων ΑΠΕ & Υποσταθμών
 • Παρακολούθηση της καθημερινής λειτουργίας των έργων βάσει δεικτών απόδοσης, προϋπολογισμών παραγωγής και κόστους λειτουργίας, προτείνοντας βελτιώσεις
 • Συντονισμός εργασιών των εργολάβων και προμηθευτών και παρακολούθηση της υλοποίησης των σχετικών συμβατικών τους υποχρεώσεων
 • Αναζήτηση νέων επενδυτικών ευκαιριών στον τομέα της ενέργειας
 • Προετοιμασία και υποβολή φακέλου αδειοδότησης νέων έργων
 • Επικοινωνία και συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες (τεχνικοί σύμβουλοι, τοπικοί δημόσιοι φορείς, ιδιοκτήτες γης, προμηθευτές κ.λπ.)
 • Επικοινωνία με αναθέτουσες αρχές και σύνταξη απαραίτητων εγγράφων προς τις Υπηρεσίες
 • Προετοιμασία αναφορών σε εβδομαδιαία / μηνιαία βάση
 • Μέριμνα για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του προσωπικού

Ως εργαζόμενος θα έχεις:

 • Μηνιαίες καθαρές αποδοχές 950€-1100€
 • Πενθήμερη απασχόληση Δευτέρα – Παρασκευή
 • Πρωινή απασχόληση 09:00 – 17:00
 • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και συνεχή εκπαίδευση.
 • Δυνατότητα μετακίνησης με εταιρικό λεωφορείο.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την θέση εργασίας, παρακαλούνται όπως αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης σελίδας της Actionline ή ακολουθώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ