Η ACTIONLINE, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, στον τομέα των τεχνολογικών συστημάτων, Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης.

 

Ρόλος θέσης εργασίας

  • Αποκατάσταση & συντήρηση παλαιών films & φωτογραφιών

 

Απαιτούμενα προσόντα

  • Πτυχιούχος Ανώτερης Εκπαίδευσης
  • Εμπειρία στον καθαρισμό films / φωτογραφιών και γνώση εφαρμογής  μεθόδων επέμβασης αποκατάστασης
  • Άριστη τεχνογνωσία των υλικών συντήρησης
  • Επιθυμητή προϋπηρεσία 2 ετών στο αντικείμενο
  • Άριστη γνώση Microsoft Office

 

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την θέση εργασίας, παρακαλούνται όπως αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.actionline.gr ή μέσω e-mail στο 4u@actionline.gr .

Η ομάδα του Recruitment Solutions θα επικοινωνήσει μόνο με τους επικρατέστερους υποψηφίους, ενώ θα τηρηθεί αυστηρά εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ