Η ACTIONLINE, εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της στο χώρο των τεχνολογικών συστημάτων τον ιδανικό

 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

 

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο  Τοπογράφου Μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ
  • Απαραίτητη εμπειρία σε θέματα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)
  • Εργασιακή εμπειρία  σε φωτογραμμετρικούς σαρωτές (flat bed)
  • Εξοικείωση με τον εννοιολογικό, λογικό και φυσικό σχεδιασμό χωρικών βάσεων δεδομένων
  • Άριστη γνώση Microsoft Office

 

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την θέση εργασίας, παρακαλούνται όπως αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα στο [email protected] ή ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης σελίδας της Actionline ή ακολουθώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο.

Η ομάδα του Recruitment Solutions θα επικοινωνήσει μόνο με τους επικρατέστερους υποψηφίους, ενώ θα τηρηθεί αυστηρά εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ