Η Actionline αναζητά για πολυεθνική εταιρεία ψηφιοποίησης, Υπαλλήλους Αποθήκης, για τις περιοχές Ασπρόπυργο και Αυλώνα.

Ως Υπάλληλος Αποθήκης:

  • Θα αναλάβεις το Scanning κιβώτιων, αρχείων κ.α.
  • Θα χειρίζεσαι το κλάρκ
  • Θα παραλαμβάνεις, θα οργανώνεις και θα μεταφέρεις τα κιβώτια εντός της αποθήκης

O Ιδανικός Υπάλληλος Αποθήκης έχει:

  • Καλή γνώση συστήματος ERP
  • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση στο τμήμα της αποθήκης

Ως Εργαζόμενος θα έχεις:

  • Σταθερό μηνιαίο μισθό (900€ Μικτά)
  • Σταθερό πρωινό ωράριο Δευτέρα-Παρασκευή

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για την θέση εργασίας, μπορούν να αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης σελίδας της Actionline ακολουθώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο www.actionline.gr

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ