Η Αctionline, εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλου χρηματοπιστωτικού οργανισμού στην Αθήνα, αναζητά για εργασία στον τραπεζικό τομέα.

Υπάλληλος BackOffice Χρηματοπιστωτικού Τομέα

Εμπειρία 1-2 έτη σε υποστηρικτικές εργασίες Τραπεζικού Τομέα:

 • Διεκπεραίωση αιτημάτων εξωδικαστικού συμβιβασμού για υπαγωγή σε ρύθμιση που σχετίζονται με ν.3869
 • Ανάγνωση συμβατικών εγγράφων δικαστικών αποφάσεων και καταχώρηση σε τραπεζικά συστήματα
 • Υπολογισμός δόσεων κ έλεγχος οικονομικών στοιχείων

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ με κατεύθυνση
  ✓Οικονομική (Χρηματοοικονομική -Τραπεζική)
  ✓Θετική (Μαθηματικό, Στατιστική)
 • Πολύ καλή γνώση MS Office Excel για σύνταξη ημερήσιων και μηνιαίων αναφορών (reports)
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών σε προφορική και γραπτή επικοινωνία

Παροχές:

 • Άμεση πρόσληψη
 • Πρωινή 8ωρη 5μέρη απασχόληση
 • Εργασία σε κεντρικές εγκαταστάσεις Τράπεζας
 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας με καθοδήγηση από έμπειρα στελέχη
 • Εύκολη πρόσβαση με ΜΜΜ στο κέντρο της Αθήνας

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για τη θέση εργασίας, παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης σελίδας της Actionline www.actionline.gr

Η ομάδα του Recruitment Solutions θα επικοινωνήσει μόνο με τους επικρατέστερους υποψηφίους, ενώ θα τηρηθεί αυστηρά εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ