Η ACTIONLINE, εταιρεία επιλογής προσωπικού, αναζητά για εργασία σε Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό στην Αθήνα .

Υπαλλήλους καταχώρησης Λογιστηρίου


Περιγραφή θέσης:

 • Kαταχώρηση τιμολογίων και φορολογικών παραστατικών
 • Λογιστικές εγγραφές


Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος Α.Ε.Ι / Τ.Ε.Ι. οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης
 • Εργασιακή εμπειρία ή πρακτική σε λογιστήριο 6 εως 12 μήνες
 • Πολύ καλή γνώση H/Y(MS Office) και ιδιαιτέρως στο Excel
 • Εξοικείωση με λογιστικά προγράμματα
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Οργανωτικότητα και προσοχή στην λεπτομέρεια


Παροχές εταιρίας:

 • Σταθερές μικτές μηνιαίες αποδοχές 850€ με ασφάλιση
 • Πενθήμερη απασχόληση
 • Εργασία σε εγκαταστάσεις τράπεζας στην περιοχή Αμπελόκηποι

 

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για την θέση εργασίας, μπορούν να αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης σελίδας της Actionline στον ακόλουθο σύνδεσμο www.actionline.gr

Η ομάδα του Recruitment Solutions θα επικοινωνήσει μόνο με τους υποψηφίους που διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία, ενώ θα τηρηθεί αυστηρά εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ