Η ΑCTIONLINE, αναζητά για πελάτη της μεγάλη εταιρεία ενέργειας, Χειριστή Ηλεκτροκίνητου Ανυψωτικού Μηχανήματος με άμεση διαθεσιμότητα, για την περιοχή του Ασπρόπυργου.

Αρμοδιότητες:

 • Απόθεση και συλλογή παλετών και αγαθών σε μηχανογραφημένη αποθήκη.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Κάτοχος Άδειας Χειρισμού Μηχανημάτων Έργου 1ης -8ης ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, Α’ ΟΜΑΔΑΣ
 • Εμπειρία Χειρισμού Reach Truck & VNA
 • Γνώση χρήσης Φορητών Τερματικών (RF)
 • Απόφοιτος Λυκείου ή τεχνικής σχολής
 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις
 • Λευκό ποινικό μητρώο
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αποθήκη
 • Γνώση χειρισμού Counterbalance με κλάπα

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικές Αποδοχές και Πλήρη Ασφαλιστική κάλυψη
 • Πενθήμερη απασχόληση
 • Πρωινό Ωράριο εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑCTIONLINE, θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ