Η ΑCTIONLINE, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρωπίνου δυναμικού αναζητά νέο μέλος για την ομάδα της στη Θέση της Γραμματειακής Υποστήριξης.

Ως Administrative Assistant θα:

 • Διαχειρίζεσαι τις εισερχόμενες κλήσεις & e-mails,
 • Συντονίζεις και θα προγραμματίζεις τις συναντήσεις
 • Διαχειρίζεσαι την βάση δεδομένων της εταιρείας (καταχώρηση, επεξεργασία)
 • Δημιουργείς αγγελίες εργασίας για νέες θέσεις εργασίας
 • Οργανώνεις και θα ταξινομείς το φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο
 • Δημιουργείς εταιρικές παρουσιάσεις

Ο/Η κατάλληλος/η Administrative Assistant θα έχει:

 • Επιθυμητή αντίστοιχη προϋπηρεσία σε θέση γραμματειακής υποστήριξης
 • Άριστη γνώση MS office (word, outlook, power point)
 • Άριστες επικοινωνιακές & οργανωτικές δεξιότητες
 • Ικανότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλαπλών εργασιών (multitasking)

Ως Εργαζόμενος/η θα έχεις:

 • Σταθερό μηνιαίο πακέτο αποδοχών 800€ (με προοπτική εξέλιξης)
 • Πενθήμερη 8ωρη απασχόληση Δευτέρα - Παρασκευή
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον εργασίας με δυνατότητα προσωπικής ανέλιξης

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑCTIONLINE, θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ