Η Actionline, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, στο πλαίσιο συνεργασίας της με καταξιωμένο πελάτη της στο χώρο της ένδυσης, τη Navy & Green, αναζητά Υπεύθυνο Καταστήματος για την περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Ως υπεύθυνος Καταστήματος θα:

 

 • Παρακολουθείς και θα αναλύεις τις πωλήσεις με σκοπό την επίτευξη των στόχων εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων
 • Διαχειρίζεσαι το ταμείο
 • Οργανώνεις και θα καθοδηγείς το προσωπικό του καταστήματος
 • Διαμορφώνεις το εβδομαδιαίο /μηνιαίο πρόγραμμα
 • Διαχειρίζεσαι και θα αναλαμβάνεις την λήψη αποφάσεων σχετικά με το απόθεμα του καταστήματος
 • Συντονίζεις την ομάδα με βάση την εταιρική κουλτούρα.


Ο ιδανικός υπεύθυνος Καταστήματος έχει:

 • Απαραίτητη προϋπηρεσία 2-3 έτη σε αλυσίδα καταστημάτων ένδυσης (αντίστοιχη θέση)
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Ικανότητα διοίκησης προσωπικού
 • Σωστή διαχείριση χρόνου για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.
 • Ικανότητα σωστού προγραμματισμού προτεραιοτήτων ,ιδιαιτέρως υπό συνθήκες πίεσης.


Ως εργαζόμενος θα έχεις:

 

 • Μηνιαίες καθαρές αποδοχές εύρους 900,00€  και ασφάλιση ΙΚΑ
 • Πενθήμερη απασχόληση Δευτέρα – Σάββατο με ρεπό μέσα στην εβδομάδα
 • Πλήρη απασχόληση με κυλιόμενο ωράριο
 • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και συνεχή εκπαίδευση

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για την θέση εργασίας, μπορούν να αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης σελίδας της Actionline www.actionline.gr.

Η Actionline θα επικοινωνήσει μόνο με τους υποψηφίους που διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία, ενώ θα τηρηθεί αυστηρά εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ