Η ACTIONLINE, συνδέει ταλαντούχους νέους με εταιρείες που χρειάζονται τα προσόντα τους.

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ για πελάτη μας, μεγάλη τράπεζα, Υπάλληλο Διαχείρισης Δανείων στην Αθήνα.

Ως Υπάλληλος Διαχείρισης Δανείων θα:

 • Συγκεντρώνεις και θα επιβεβαιώνεις τα στοιχεία των εταιρικών πελατών της τράπεζας
 • Αναλαμβάνεις υποστηρικτικές εργασίες για την διαχείριση των νομιμοποιήσεων
 • Διενεργείς έλεγχο συλλογής εγγράφων και αντίστοιχη καταχώρηση στο τραπεζικό σύστημα
 • Αναλαμβάνεις την υπογραφή των συμβάσεων δανείων των πελατών

Ο ιδανικός Υπάλληλος Back Office θα έχει:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ (Οικονομικής ή Θετικής Κατεύθυνσης)
 • Πολύ καλή χρήση Η/Υ και MS Office (κυρίως excel)
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Μικρή εμπειρία 1-2 έτη σε σχετικό αντικείμενο (Επιθυμητή)

Ως εργαζόμενος θα έχεις:

 • Μηνιαίες μικτές αποδοχές 1100€ και ασφάλιση ΙΚΑ
 • Πενθήμερη 8ωρη απασχόληση Δευτέρα – Παρασκευή
 • Εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της Αθήνας
 • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και συνεχή εκπαίδευση.

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για την θέση εργασίας, μπορούν να αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης σελίδας της Actionline www.actionline.gr.

Η Actionline θα επικοινωνήσει μόνο με τους υποψηφίους που διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία, ενώ θα τηρηθεί αυστηρά εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ