Η ΑCTIONLINE, για λογαριασμό της Navy & Green, που δραστηριοποιείται στο χώρο της ανδρικής ένδυσης, αναζητά FashionDesigner για τα κεντρικά γραφεία του στην Αθήνα.

Βασικές αρμοδιότητες:

  • Σχεδιασμός και παρακολούθηση παραγωγής των collection
  • Δημιουργία πατρόν – διαστασιολογίου

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Απόφοιτος σχετικής σχολής
  • Άριστη χρήση Η/Υ και γραφιστικών προγραμμάτων (Photoshop, Illustrator & Corel)
  • Τουλάχιστον 3 έτη εμπειρία στη σχεδίαση ενδυμάτων
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
  • Αισθητική, έμφαση στην λεπτομέρεια, ακρίβεια και μεθοδικότητα

Παροχές:

  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
  • Επαγγελματική εξέλιξη και προοπτικές
  • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑCTIONLINE, θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ