Γνωρίζεις ΕΡΓΑΝΗ και έχεις σχετική εργασιακή εμπειρία;

Η ACTIONLINE συνδέει ταλαντούχους νέους με εταιρείες που χρειάζονται τα προσόντα τους.

Προσλαμβάνουμε άμεσα, για πελάτη μας μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία HR ASSISTANT.

Ως HR ASSISTANT θα:

  • Διαχειρίζεσαι και θα διεκπαιρώνεις εργασιακά θέματα όπως προσλήψεις, αποχωρήσεις, ψηφικαή κάρτα εργασίας, μεταβολές, συμβάσεις, άδειες, κ.α.
  • Υποβάλλεις ηλεκτρονικά έντυπα σε δημόσιους οργανισμούς όπως ΕΡΓΑΝΗ, Ο.Α.Ε.Δ., Ι.Κ.Α. κ.ά.
  • Εφαρμόζεις και θα παρακολουθείς την τήρηση των πολιτικών και των διαδικασιών της εταιρείας.

O Ιδανικός HR ASSISTANT έχει:

  • Προϋπηρεσία 1-2 ετών σε αντίστοιχη θέση διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ, προγραμμάτων MS Office
  • Άριστο χειρισμό προφορικού και γραπτού λόγου ελληνικά και αγγλικά

Ως Εργαζόμενος θα έχεις:

  • Μηνιαίες μικτές αποδοχές από 850,00€ και άνω και Ασφάλιση ΙΚΑ
  • Πενθήμερη 8ωρη πρωινή απασχόληση
  • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και συνεχή εκπαίδευση
  • Εργασία στο κέντρο της Αθήνας, εύκολη πρόσβαση με ΜΜΜ

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑCTIONLINE, θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ