Η ΑCTIONLINE, εταιρεία επιλογής προσωπικού, αναζητά άτομα για λογαριασμό μεγάλου Ασφαλιστικού Οργανισμού, στην Αθήνα.

Αρμοδιότητες:

  • Τηλεφωνική διαχείριση πελατών του ασφαλιστικού οργανισμού σχετικά με τα ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες
  • Επίτευξη υψηλής ποιότητας εξυπηρέτησης πελατών με σκοπό τη δημιουργία μακροπρόθεσμων πελατειακών σχέσεων

Προσόντα:

  • Απαραίτητη πιστοποίηση (Αντ)ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Επιπέδου Α. Τράπεζα Της Ελλάδος
  • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
  • Πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. / Ι.Ε.Κ. (ιδανικά με κατεύθυνση σε ασφαλιστική επιστήμη)
  • Άριστη γνώση Η/Υ και προγραμμάτων MS Office
  • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας


Παροχές:

  • Σταθερός μηνιαίος μισθός και ασφάλιση
  • Συνεχής εξέλιξη και επιμόρφωση
  • Εργασία σε ένα δυναμικό και εξελισσόμενο περιβάλλον

 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών, το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού της ACTIONLINE θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ