ΑCTIONLINE, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρωπίνου δυναμικού προς επιχειρήσεις και Χρηματοπιστωτικό Τομέα ,αναζητά για έργο σε μεγάλο πελάτη της στο Τραπεζικό Τομέα, υποψήφια για στελέχωση θέσης

Junior Γραμματεία Διεύθυνσης σε τραπεζικό ίδρυμα

Η θέση αφορά την υποστήριξη της γραμματείας Γενικού Διευθυντή.

Καθήκοντα:

Διαχείριση επικοινωνίας (emails, reports, memos, phone calls) για την Ελλάδα και το Εξωτερικό

 • Δημιουργία εταιρικών παρουσιάσεων
 • Συντονισμός και προγραμματισμός συναντήσεων , τήρηση ημερολογίου εκκρεμοτήτων
 • Οργάνωση και ταξινόμηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου

Απαιτούνται:

 • Απαραίτητη η προϋπηρεσία 1-2 ετών σε αντίστοιχη θέση σε μεγάλη εταιρία/οργανισμό
 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Πολύ καλή γνώση MS OFFICE (word, excel) με έμφαση στο Power Point
 • Δεξιότητες multitasking, σωστής διαχείρισης χρόνου, σταθμισμένη πρωτοβουλία για επίλυση απλών προβλημάτων
 • Άριστη επαγγελματική συμπεριφορά με δυνατότητα ευελιξίας και διαπραγμάτευσης
 • Εχεμύθεια, ευγένεια και αποτελεσματικότητα σε συνθήκες πίεσης
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες για προφορική και γραπτή επικοινωνία στα Ελληνικά και στα Αγγλικά (Proficiency)

Παρέχονται:

 • Τόπος εργασίας, Αθήνα, κεντρικός τομέας
 • Αμοιβή 1.000 ευρώ μικτά και ασφάλιση
 • Ωρες εργασίας 11:00-19:00μ.μ.
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον τράπεζας

Η ομάδα του Recruitment Solutions θα επικοινωνήσει μόνο με τους υποψηφίους που διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία, ενώ θα τηρηθεί αυστηρά εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ