Η Αctionline, εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, για λογαριασμό πελάτη της για αναζητά για εργασία στην Αθήνα υποψήφιο για θέση Loan Admin Assistant.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: 
Υποστηρικτικές εργασίες για την συλλογή ψηφιοποιημένων αρχείων & επεξεργασία πληροφοριακών στοιχείων για δάνεια εταιρικών πελατών.

 • Συλλογή οικονομικών στοιχείων και σύνταξη στατιστικών αναφορών (reporting)
 • Δυνατότητα κατανόησης ,εξοικείωσης με όρους δανειακών συμβάσεων και εγγράφων
 • Δημιουργία παρουσιάσεων (P.P.) αποτελεσμάτων
 • Διαχείριση CRM συστημάτων για καταχώρηση και εξαγωγή αποτελεσμάτων

Για να ανταποκρίνεται το προφίλ σας στις απαιτήσεις της θέσης, χρειάζονται τα παρακάτω :


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΑΤΕΙ ( οικονομικής / θετικής κατεύθυνσης)
 • Ευχέρεια στην επεξεργασία & διαχείριση σημαντικού όγκου στατιστικών στοιχείων & εξοικείωση με CRM συστήματα
 • Άριστη γνώση EXCEL για reporting (functions) / γνώση Power BI
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Αναλυτική σκέψη και κριτική ικανότητα

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Πρωινή πενθήμερη 8ωρη απασχόληση
 • Εργασία σε εγκαταστάσεις Τράπεζας σε κεντρικό σημείο της Αθήνας

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν CV στο [email protected] ή μέσω της επίσημης σελίδας www.actionline.gr.. Μετά την αξιολόγηση των βιογραφικών θα επικοινωνήσουμε μόνο τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης, ενώ θα τηρηθεί αυστηρά εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ