Η ΑCTIONLINE, αναζητά για πελάτη της μεγάλη εταιρεία ειδών τεχνολογίας και οικιακών συσκευών, Personal Assistant.

Η θέση αφορά τον CEO της εταιρείας για την περιοχή της Μαγούλας.

Ως Personal Assistant θα:

 • Διαχειρίζεσαι τις εισερχόμενες κλήσεις & e-mails,
 • Συντονίζεις και θα προγραμματίζεις τις συναντήσεις
 • Διατηρείς ηλεκτρονικό αρχείο των πρακτικών των συναντήσεων
 • Οργανώνεις και θα ταξινομείς το φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο
 • Δημιουργείς εταιρικές παρουσιάσεις

Η κατάλληλη Personal Assistant θα έχει:

 • Επιθυμητή αντίστοιχη προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, σε γραπτή και προφορική επικοινωνία
 • Άριστη γνώση MS office (word, outlook, power point)
 • Άριστες επικοινωνιακές & οργανωτικές δεξιότητες
 • Ικανότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλαπλών εργασιών (multitasing)
 • Κατοχή ΙΧ (για την μετακίνηση προς και από την εργασία)
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες ( 9:00-17:00 ,11:00-19:00 , 13:00-21:00)

Ως Εργαζόμενη θα έχεις:

 • Μηνιαίες μικτές αποδοχές 1150€
 • Κάλυψη μεταφορικών εξόδων
 • Πενθήμερη 8ωρη απασχόληση
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον και δυνατότητα εξέλιξης

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑCTIONLINE, θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ