ΑCTIONLINE, εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά Team Leader Collection στην περιοχή της Αθήνας.

Αρμοδιότητες:

 • Οργάνωση, συντονισμός, έλεγχος του τμήματος και των τηλεφωνικών επικοινωνιών
 • Διαχείριση, καθοδήγηση, εντοπισμός εκπαιδευτικών αναγκών
 • Παρακολούθηση στόχων, σχεδιασμός προτάσεων και ενεργειών απαραίτητων για την επίτευξή τους
 • Αξιολόγηση των εργαζομένων, διασφάλιση τήρησης των διαδικασιών

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απόφοιτος Λυκείου, Ι.Ε.Κ./ Τ.Ε.Ι./ Α.Ε.Ι.
 • Προϋπηρεσία 2 χρόνων και άνω σε οργανωμένο περιβάλλον του τμήματος ληξιπρόθεσμων οφειλών
 • Πολύ καλή χρήση και προγραμμάτων MS Office
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και την επίτευξη στόχων
 • Αναλυτική σκέψη και πρωτοβουλία
 • Ικανότητες οργάνωσης και διοίκησης έργων
 • Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ( Από 1150 μικτά και άνω)
 • Μηνιαία bonus ανταποδοτικότητας
 • Επιπρόσθετη Ιδιωτική Ασφαλιστική Κάλυψη
 • Σταθερός μηνιαίος μισθός και ασφάλιση
 • Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου εξ αρχής
 • Εργασία σε ένα δυναμικό και εξελισσόμενο περιβάλλον
 • Πενθήμερη απασχόληση (κατά βάση πρωινό ωράριο) σε κεντρικό σημείο της Αθήνας (εύκολη πρόσβαση με Μ.Μ.Μ.)

Η ομάδα του Recruitment Solutions θα επικοινωνήσει μόνο με τους επικρατέστερους υποψηφίους, ενώ θα τηρηθεί αυστηρά εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ