Η Αctionline, εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, για λογαριασμό πελάτη της για αναζητά για εργασία σε μεγάλο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό στην Αθήνα υποψήφιο για θέση

Junior Business Analyst

Ως junior business Analyst θα συμμετέχεις :

 • Σε υποστηρικτικές εργασίες για τη διαχείριση - επεξεργασία πληροφοριακών στοιχείων επιχειρηματικών δανείων & projects πωλήσεων
 • Στην συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων ,ανάλυση χαρτοφυλακίων δανείων
 • Σε αναφορές δεδομένων και στατιστικών στοιχείων (reporting) για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση χαρτοφυλακίων επιχειρήσεων

Ο ιδανικός υποψήφιος θα έχει:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης
 • Άριστη γνώση EXCEL για ανάλυση δεδομένων και reporting (functions)
 • Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία ή πρακτική άσκηση σε ανάλογη θέση 1 έτος
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Αναλυτική σκέψη, μεθοδικότητα και ικανότητα διαχείρισης χρόνου σε καθορισμένα date lines
 • Ευχέρεια γραπτής και προφορικής επικοινωνίας για παραγωγικό διάλογο

Ως εργαζόμενος θα έχεις:

 • Πρωινή πενθήμερη 8ωρη απασχόληση
 • Εργασία σε εγκαταστάσεις Τράπεζας σε κεντρικό σημείο της Αθήνας
 • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε τραπεζικές διαδικασίες

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την θέση εργασίας, παρακαλούνται όπως αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα στο [email protected] ή ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης σελίδας της ACTIONLINE .

Η ομάδα του Recruitment Solutions θα επικοινωνήσει μόνο με τους επικρατέστερους υποψηφίους, ενώ θα τηρηθεί αυστηρά εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ