Η Αctionline, εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, για λογαριασμό Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού στην Αθήνα αναζητά

Corporate Loan Administration Officer

Περιγραφή Θέσης:

 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών δανείων.
 • Αξιολόγηση των οικονομικών πληροφοριών μετά την έγκριση της χρηματοδότησης.
 • Ηλεκτρονική καταχώρηση εγκριτικών αποφάσεων επιχειρηματικών δανείων
 • Διάρκεια έργου 6μηνη με την προοπτική ανανέωσης

Προσόντα

 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη θέση, στον Τραπεζικό τομέα
 • Πτυχίο Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής ή Οικονομικών επιστημών.
 • Άριστη γνώση MS office (word, outlook, excel)
 • Άριστες επικοινωνιακές & οργανωτικές δεξιότητες
 • Προσανατολισμό στην λεπτομέρεια
 • Επαγγελματική συμπεριφορά και παρουσιαστικό

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για την θέση εργασίας, μπορούν να αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης σελίδας της Actionline www.actionline.gr

Η ACTIONLINE θα επικοινωνήσει μόνο με τους υποψηφίους που διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία, ενώ θα τηρηθεί αυστηρά εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ